ligconcert co.png
Dit ligconcert kan 
bvb op een teambuilding-dag of zuurstofdag
in combinatie met
yoga gebracht worden